Order

Vi har tillsammans med SIBAB fått förtroendet att leverera inredning till Scandic Copenhagen. Leverans kommer att ske i etapper och beräknas vara klart i början av 2012.